1 Μάρτη του 2002 η δραχμή αντικαθίσταται από το ευρώ του Σημίτη και του Παπαδήμου

Προέλευση