1 χρυσό – 1 αργυρό – 3 χάλκινα μετάλλια στα Ιωάννινα για τον Ο.ΞΙ. Φλώρινας