09.40, Διοικητής Π.Υ. Σάμου: "Δεν ελέγχεται ακόμα η φωτιά"