Ζωή στα σύννεφα της Αφροδίτης; Έρευνα υποδεικνύει πιθανή παρουσία μικροβίων στην ατμόσφαιρα του πλανήτη