Ζητούνται νέοι/νέες από όμιλο εταιρειών ένδυσης για την θέση πώλησης