Ζέχοφερ: Κάναμε το λάθος να αφήσουμε τη δεξιά μας πτέρυγα ανοικτή