Υψηλό το εμβολιαστικό επίπεδο αλλά… οι κίνδυνοι ελλοχεύουν