Υπογράφηκε η σύμβαση για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο