Υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας με τον Δήμο Tautii Magheraus της Ρουμανίας