Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ΤΕΙ Πελοποννήσου και Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου - Δράση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών