Υπέρογκες χρεώσεις στις τραπεζικές συναλλαγές: Οι παγίδες και οι χρεώσεις