ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ:ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ