Υπεγράφη η Περιβαλλοντική Μελέτη για σύνδεση ΕΥΔΑΠ Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου-Αφιδνών