Υπάρχει μόνο ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα, έχει ιστορική σημασία και μπορούμε όλοι μας να γίνουμε επιβάτες του!