Υπάλληλος καθαριότητας βρήκε πτώμα σε κάδο απορριμμάτων