«Υγεία για Όλους» στο χώρο του ΚΑΠΗ Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου