Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί ακινήτων και Α κατοικίας.Σιωπή από τα κυβερνητικά στελέχη.