Ξεκινά η ανέλκυση του μοιραίου Mirage από βάθος 1000 μέτρων

Βρέθηκε κι εδώ