Βρυξέλλες: "Το Ελληνικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί και χωρίς το ΔΝΤ"