Βραδινή και μεταμεσονύκτια ''Βέροια, Εύηχη Πόλη'' στις γειτονιές της πόλης και στη Μπαρμπούτα