Βιντεοσκοπήθηκε για 1η φορά η γέννηση ενός ουρακοτάγκου.