Βέροια: 14 Αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν σε θέματα εξωτερικών συνόρων και έλαβαν σχετικά πιστοποιητικά σπουδών

Ετικέτες: