Βαθύκοιλο Εγκαίνια του Κέντρου Ιστορικής Διαδρομής και Παράδοσης