Βασίλης Βασιλειάδης γεννήθηκε στήν νίκαια το 1927 και απεβίωσε το 2010