Βαριά πρόστιμα για όσους δεν αποσύρουν παλαιές ταμειακές μηχανές!