Τσεχία: Η κυβέρνηση μειοψηφίας εξασφάλισε την ψήφο εμπιστοσύνης, με την υποστήριξη των κομμουνιστών