Τροπολογία για το ακατάσχετο των επιδομάτων σε πληγέντες από θεομηνίες