Τρίτη και 13 – Γιατί συνδέεται με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης