Τραγικό τέλος για την Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας