ΤΟΥΣ ΣΚΙΖΕΙ.... Τα καυστικά σκίτσα του Αρκα για το «ναι σε όλα» των βουλευτών και την «καρέκλα»