Το βιβλίο "ΟΙ ΤΡΙΚΚΑΙΟΙ-ΤΡΙΓΚΑΙΟΙ" παρουσιάζεται στη Βέροια 30/7)