Το τροχαίο στο σημείο καρμανιόλα, τον έστειλε στο νοσοκομείο