Το σκοπιανό πρόβλημα σε διεθνές και Ελληνικό επίπεδο