Το πρόγραμμα και οι ορισμοί διαιτητών (13 & 14/01)