Το PayPal εγκαινιάζει πλατφόρμα χρηματοδότησης, για συναλλαγές ανάμεσα στους χρήστες του

Προέλευση