Το ότι θα φύγει πρώτα η Ελληνική Πρεσβεία από την Άγκυρα και δε θα ξαναγυρίσει σημαίνει το τέλος της Τουρκίας

Βρέθηκε κι εδώ