Το όραμα του Ισραηλινού συγγραφέα Αβραάμ Γεοσούα για συνασπισμό των χωρών της Μεσογείου