Το μαζούτ στο Σαρωνικό και οι επιπτώσεις στον άνθρωπο και τα ζώα