Το κουρδικό ΡΚΚ έκανε την εμφάνιση του και στην Ανατολική Θράκη