Το κληροδότημα “Λιβαδά” της Πάργας με κλήρωση επιχορήγησε άπορα κορίτσια…