Το Κ.Κ.Ε. για Σαμοθράκη και κάθετο άξονα Εγνατίας στον Έβρο