Το κάμπινγκ Φαναρίου μπήκε στο τουριστικό «παιχνίδι»