Το Ίντερνετ απομακρύνει τους ανθρώπους από θρησκείες