Το ερειπωμένο μοναστήρι του Αγίου Ελευθερίου στις Μουρνιές