Το διαδίκτυο θα πρέπει επιτέλους να καταλήξει στο στόχο του