Το δάσος έχει ανάγκη τα παιδιά και τα παιδιά το δάσος…