Το 50% των χρηστών Windows 10 έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα bug!