Το 2017, είναι η χρονιά που σηματοδοτεί το τέλος της ύφεσης