Την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού γιορτάζουμε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου