Την ετήσια εκδήλωση του πραγματοποιεί ο Σύλλογος Ποντίων Σαπών "Τα Κασσιτερά"